2% Z DANE - MHK RUŽOMBEROK

MHK RUŽOMBEROK
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

2% Z DANE

DARUJ 2 %
Vážení priatelia hokeja
dovoľujeme si Vás osloviť pri príležitosti Vašej možnosti rozhodnúť ako naložíte s 2 % Vašej dane.
2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje.

Ako máte poukázať 2% z dane? Všetky potrebné informácie nájdete tu

Tlačivá k poukázaniu 2% :

Údaje o prijímateľovi:
Obchodné meno: Mestský hokejový klub Ružomberok
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Radlinského 10, 034 01  Ružomberok
IČO/SID: 14222191

Ď A K U J E M E za podporu a spoluprácu

MHK RUŽOMBEROK
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky